คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร อนุมัติและรับรอง “คนดีศรีสาคร” ประจำปี 2564 รวม 22 ราย เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร อนุมัติและรับรอง “คนดีศรีสาคร” ประจำปี 2564 รวม 22 ราย เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร อนุมัติและรับรอง “คนดีศรีสาคร” ประจำปี 2564 รวม 22 ราย เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ

เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2565 นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร / ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2565 ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองปีกนก หมู่ 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร /ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมจังหวัด นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฯ นายเอกชัย เฮ้งเจริญสุข ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแพ้ว และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนการเสนอแผนงาน/ โครงการ เพื่อขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในพื้นที่ การเสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เรื่อง “Songkran in Thailand” เพื่อขึ้นทะเบียนประเภทรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การประชุมจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย – จีน “ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสานตำนานมังกร 2565” การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงเรื่องการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

นอกจากนี้ ยังมีวาระที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาคัดเลือกคนดีศรีสาคร ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาอนุมัติ ให้ผู้ที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ ที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้ประกาศ ทั้ง 10 สาขา ซึ่งมีรายชื่อได้รับโล่รางวัล “คนดีศรีสาคร” ประจำปี 2564 ทั้งสิ้น 22 ราย เป็นประเภทบุคคล 16 คน และประเภทองค์กร 6 องค์กร ซึ่งจะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลคนดีศรีสาคร ประจำปี 2564 ต่อไป

Related Articles