นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2564 จังหวัดสมุทรสาคร

นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2564 จังหวัดสมุทรสาคร
Spread the love
นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2564 จังหวัดสมุทรสาคร
นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีคติว่า ทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก ทำเรื่องเล็กให้หายไป แล้วเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าทำให้เป็นเรื่อง ส่วนความภาคภูมิใจในงานราชการที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถเข้าไปช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งการได้รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นนั้นจะเป็นสิ่งเตือนใจให้มุ่งมั่นทำงานราชการต่อไปให้ดีที่สุด

#ทีมข่าวเว็บไซต์สนามข่าวดอทคอม ยินดีด้วยค่ะ

Related Articles