ประชาชนจิตอาสาสมุทรสาครร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชาชนจิตอาสาสมุทรสาครร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชาชนจิตอาสาสมุทรสาครร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน สถานสงเคาะห์เด็ก สตรีคนชรา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ตําบลเจ็ดริ้ว อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

โดยนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นกล่าวคําปฏิญาณ “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์” จำนวน 3 ครั้ง จบแล้วยกมือขวาขึ้น กล่าว “เฮ้” อันเป็นเสร็จพิธี จากนั้น ประธานในพิธี และส่วนราชการร่วมกันปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร จากนั้นต่างแยกย้ายเก็บขยะ กวาดพื้น ตกแต่งกิ่งไม้ โดยรอบวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ต่อไป

Related Articles