อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมีนายถาวร สุทธิกิตติวรกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา โดยมีนายวิชัย งามกาละ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร กล่าวรายงาน มีสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร ประมงจังหวัดสมุทรสาคร ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร อดีตประธานสภา อบจ. สมุทรสาคร นายก อบต.ชัยมงคล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ชัยมงคล กำนัน ผู้ใหญบ้าน และประชาชน ร่วมกิจกรรมที่ อบต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

หลังจากนั้น นายถาวร สุทธิกิตติวรกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายก อบจ.สมุทรสาคร นำปล่อยพันธุ์ปลา ลงในคลองชลประทาน ดี 7 เพื่อเป็นการรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในคูคลองให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไป

Related Articles