วธ.จ.สมุทรสาคร เตรียมหาทุนจัดงานมอบรางวัลคนดีศรีสาคร และจัดหางบบริหารงานสภาวัฒนธรรม

วธ.จ.สมุทรสาคร เตรียมหาทุนจัดงานมอบรางวัลคนดีศรีสาคร และจัดหางบบริหารงานสภาวัฒนธรรม

วธ.จ.สมุทรสาคร เตรียมหาทุนจัดงานมอบรางวัลคนดีศรีสาคร และจัดหางบบริหารงานสภาวัฒนธรรม

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ประธานประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกิจการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2565 มีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และการรับรองคนดีศรีสาคร 2564 รวมถึงเตรียมจัดงานพิธีมอบรางวัลคนดีศรีสาคร ประจำปี 2562 – 2564 ซึ่งได้มอบหมายหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินงานให้เหมาะสมและสมเกียรติ

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการหาทุน หางบประมาณ ของสภาวัฒนธรรมจังหวัด ในการนำมาบริหารจัดการให้การดำเนินการขับเคลื่อนงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครพัฒนาและก้าวหน้าต่อไป

และเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 คณะอนุกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ด้วย

Related Articles