นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน สร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน สร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง
Spread the love

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน สร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2555 เวลา 16.30 น. นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายงานปฏิบัติการ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน ด้านกีฬา และนันทนาการ ประจำปี 2565 โดยมีนางปนัดดา เย็นตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งมี นายประสิทธิ์ จุ่นขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร /เจ้าของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม PS Park ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทมโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสาคร กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทีมบริหารของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และประชาชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 8 หมู่ เข้าร่วมงาน ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม PS Park บ้านคลองปีกนก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืนด้านกีฬาและนันทนาการ จะมีการแข่งขัน วิ่งกระสอบ หลับตาตีหม้อ ตีกอล์ฟ ชักกะเย่อ และการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ฉันพี่น้องระหว่างผู้บริหาร กนอ.+ ผู้ประกอบการนิคม vs ผู้บริหารหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น

นอกจากนี้ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ มีการจับฉลากมอบของขวัญของรางวัลให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีอาหาร เครื่องดื่ม ไว้บริการให้กับประชาชน ที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย

Related Articles