คนสมุทรสาคร ร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะริมถนนเชื่อมต่อห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี คลองครุ

คนสมุทรสาคร ร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะริมถนนเชื่อมต่อห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี คลองครุ

คนสมุทรสาคร ร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะริมถนนเชื่อมต่อห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี คลองครุ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ร้อยตรี ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาขยะริมถนนเชื่อมต่อห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี โดยนายเรืองฤทธิ์ อุบลไทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย มอบหมาย นายอำนาจ กาละกูล รองนายกฯ นายขวัญเมือง ทองชิว รองนายกฯ นายสมหมาย รุ่งเรือง เลขานุการนายกฯ ปลัดฯ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการ อบต.ท่าทราย นายนันท์ ออประเสริฐ กรรมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร นายศุภสิทธิ์ ตั้งตรงจิตร คุณสุวรรณี ตั้งตรงจิตร คุณพัชมน ธูปหอม ผู้จัดการร้านค้าบิ๊กซีมหาชัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาทางออกและแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมถึงการป้องกันการลักลอบมาทิ้งขยะอีก ที่ห้องประชุมทรายเงิน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3 เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในการดำเนินการตามขั้นตอน 1 เก็บขยะ 2 ป้องกันการลักลอบนำมาทิ้ง 3 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า เบื้องต้นเจ้าของที่ดินนายศุภสิทธิ์ ตั้งตรงจิตร ไฟเขียว พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ  ทั้งนี้นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี คลองครุ เจ้าของพื้นที่ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ก็จะร่วมมือกัน โดยนายอำเภอเมืองฯ ขอให้ทางห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีจัดสรรงบประมาณในการจัดการเก็บขยะ อำเภอเมืองจะสรรหาสรรพกำลังบุคลากรมาช่วยกันเก็บขยะ เจ้าของพื้นที่จะช่วยจัดสรรงบให้อีกทางหนึ่ง

หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นในประเด็นที่ 2 คือ ป้องกันการลักลอบนำมาทิ้ง โดยนายอำเภอเมืองฯ ขอให้ทางห้างบิ๊กซี นำเรียนฝ่ายบริหาร ของบประมาณจัดทำเครื่องกั้นทางเส้นทางเข้าออกบิ๊กซี ด้านริมถนนพระราม 2 จำนวน 1 จุด และริมถนนเศรษฐกิจ จำนวน 2 จุด และทางด้าน อบต.ท่าทราย อาสาทำป้ายรณรงค์ และขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ถ้าแต่ละฝ่ายเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถดำเนินการจัดเก็บขยะ ป้องกันการลักลอบทิ้งขยะได้ภายในอาทิตย์นี้ได้เลย แล้วจึงค่อยวางแผนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์กับจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

Related Articles