ประธานสภา อบต.บางโทรัด นำทีมขุดลอกคูคลอง และกำจัดวัชพืช ที่กีดขวางทางระบายน้ำ ดูแลทุกข์สุขประชาชน

ประธานสภา อบต.บางโทรัด นำทีมขุดลอกคูคลอง และกำจัดวัชพืช ที่กีดขวางทางระบายน้ำ ดูแลทุกข์สุขประชาชน

ประธานสภา อบต.บางโทรัด นำทีมขุดลอกคูคลอง และกำจัดวัชพืช ที่กีดขวางทางระบายน้ำ ดูแลทุกข์สุขประชาชน

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา นายทนงศักดิ์ ธีรรังสี (จ่าตุ๊) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด คณะทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ผู้ใหญ่บ้าน ได้ทำการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืช ที่กีดขวางทางระบายน้ำ โดยเริ่มจากถนนเอกชัยคลองซื่อ ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นวันที่ 2 เพี่อเปิดช่องทางระบายน้ำ ให้นัำระบายได้สะดวกรวดเร็ว เป็นการป้องกันนัำท่วมได้ส่วนหนึ่ง สำหรับการดำเนินการครั้งนี้ใช้งบประมานร่วมด้วยช่วยกัน ระหว่างภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม (โรงงาน) ในพื้นที่ตำบลบางโทรัด  ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ร่วมสร้างพลังความสามัคคีกันของชุมชนในการดำเนินการตามโครงการ เราอยู่ร่วมกันจะไม่ทอดทิ้งกัน

#ชุมชนหมู่1ตำบลบางโทรัด

Related Articles