นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร มอบทุ่นแพลอยน้ำสนับสนุนกิจกรรมทางน้ำชุมชนบ้านคลองแค

นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร มอบทุ่นแพลอยน้ำสนับสนุนกิจกรรมทางน้ำชุมชนบ้านคลองแค

นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร มอบทุ่นแพลอยน้ำสนับสนุนกิจกรรมทางน้ำชุมชนบ้านคลองแค

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.45 น. ดร.กชนิภา อินทสุวรรณ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร มอบทุ่นแพลอยน้ำให้กับชุมชนบ้านคลองแค สนับสนุนกิจกรรมทางน้ำ และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองแค โดยมีนายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว นายอิทธิศักดิ์ โตขำ เลขานุการนายก อบจ.สมุทรสาคร นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร ผู้นำชุมชนตำบลหลักสาม กลุ่มรักทำดี กลุ่มวัยรุ่นบ้านแพ้ว เจ้าของมาวังปลา สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร และประชาชนในชุมชน ร่วมกันรับมอบทุ่นแพลอยน้ำ เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมของสวนน้ำบ้านคลองแค ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว ต่อไป

Related Articles