ประธาน สภาอบต.บางโทรัด ใส่ใจดูแลพี่น้องประชาชน ให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด

ประธาน สภาอบต.บางโทรัด ใส่ใจดูแลพี่น้องประชาชน ให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด

ประธาน สภาอบต.บางโทรัด ใส่ใจดูแลพี่น้องประชาชน ให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา นายทนงศักดิ์ ธีรรังสี ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เป็นผู้ประสานงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด นำโดย ท่าน ผอ. ภิญโญ หงษ์ทอง ได้มาฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด – 19 ที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงบางโทรัด ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19)

Related Articles