อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “สุขกาย สบายใจ ผู้สูงวัยมีสุข” เพิ่มความสุขให้ผู้สูงวัย

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “สุขกาย สบายใจ ผู้สูงวัยมีสุข” เพิ่มความสุขให้ผู้สูงวัย

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “สุขกาย สบายใจ ผู้สูงวัยมีสุข” เพิ่มความสุขให้ผู้สูงวัย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมอบรม “สุขกาย สบายใจ ผู้สูงวัยมีสุข” ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมฯ นายสมสัก รอดทยอย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ มีสมาชิกสภาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์อินเตอร์ โฮเทล หมู่ที่ 2 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

กิจกรรมอบรม “สุขกาย สบายใจ ผู้สูงวัยมีสุข” มีหัวข้อ อบรม อาทิ การดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเองของผู้สูงอายุในภาวะปัจจุบัน โรคที่พึงระวังในผู้สูงอายุ กินอยู่ปลอดภัยห่างไกลโรค กิจกรรมเกมส์สันทนาการเพิ่มความสุขให้กับผู้สูงวัย ด้วย

Related Articles