คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมหารือหาทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมหารือหาทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมหารือหาทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสมุทรสาคร (กกร. สค.) นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าสมุทรสาคร นายชวฤทธิ์ แย้มปราโมทย์ ประธานสมาคมธนาคารไทย จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมฯ ดร.ปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าฯ รองประธานหอการค้าฯ รองประธาน ส.อ.ท.สมุทรสาครฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร (กกร.สค.) ณ ห้องประชุม Heart Work Co-Working Space พอร์โต ชิโน่ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles