บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด มอบสิ่งของ เครื่องใช้ ให้โรงพยาบาลวัดบางปลา

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด มอบสิ่งของ เครื่องใช้ ให้โรงพยาบาลวัดบางปลา

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด มอบสิ่งของ เครื่องใช้ ให้โรงพยาบาลวัดบางปลา

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 15.00 น. บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด โดยคุณบุรินทร์ สหัสธารากุล กรรมการผู้จัดการ มอบน้ำดื่ม ตรานีโอ จำนวน 1,200 ขวด, รถเข็นผู้ป่วย 1 คัน, เครื่องวัดความดันดิจิตอล 2 เครื่อง, ถุงมือแพทย์ 2 กล่อง และหมวกคลุมผม 50 ชิ้น รวมจำนวนทั้งหมด 15,280 บาท เพื่อให้ทางโรงพยาบาลวัดบางปลานำประโยชน์ต่อไป และเมื่อเดือนที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้มอบ น้ำดื่มตรานีโอ จำนวน 2,100 ขวด (175 แพ็ค) ให้กับโรงพยาบาลวัดบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางสาวกัญญ์วรา รัตนะมะสะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปลา พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล ประจำโรงพยาบาลฯ ร่วมรับมอบ น้ำขวดเหล่านี้จะนำไปเติมใส่ตู้แช่น้ำดื่มที่ทางบริษัทฯ ได้บริจาคไว้ เพื่อให้บริการน้ำดื่มสำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลฯ และผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาล

#BURIN2022

Related Articles