คณะอนุกรรมการบริหารกิจการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ประชุมหารือการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมฯ

คณะอนุกรรมการบริหารกิจการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ประชุมหารือการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมฯ

คณะอนุกรรมการบริหารกิจการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ประชุมหารือการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมฯ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกิจการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาและปรึกษาหารือการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และเรื่องการสำรวจสืบค้นข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของพหุสังคม 4 ชาติพันธุ์ ในจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งด้านการแต่งกาย ด้านอาหารประจำชาติพันธุ์ และด้านขนบธรรมเนียมประเพณีในพื้นที่ มีการแต่งตั้งผู้ร่วมดำเนินงานประกอบด้วย นักวิชาการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญประจำท้องถิ่น และกรรมการสภาวัฒนธรรมทุกระดับรวม 30 คน ซึ่งจะมีการประชุมคณะผู้ร่วมดำเนินงานในเร็วๆ นี้

Related Articles