ทน.อ้อมน้อย เสริมศักยภาพ สร้างทักษะการป้องกันโรคให้แก่ อสม.

ทน.อ้อมน้อย เสริมศักยภาพ สร้างทักษะการป้องกันโรคให้แก่ อสม.

ทน.อ้อมน้อย เสริมศักยภาพ สร้างทักษะการป้องกันโรคให้แก่ อสม.

นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้สร้างทักษะในการสร้างเสริมป้องกันโรคให้แก่แกนนำสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย กล่าวว่า โครงการที่จัดนี้ สืบเนื่องจากการสร้างสุขภาพ ถือเป็นกลยุทธ์ทางสุขภาพ ที่มีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของบุคคล ช่วยลดอัตราป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ปัญหาสุขภาพของประชาชนมีความซับซ้อนมาก ดังนั้นการแก้ไขด้วยวิธีคิด วิธีการและองค์ความรู้เดิม บริโภคอาหารที่สุก สะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นโรค คือ การให้ความรู้ที่กำลังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ว่าจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคคลเกิดพฤติกรรมการส่งเสริมโภชนาการอาหาร การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพจิตและลด พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ จะช่วยป้องกันโรคได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้ถูกชนิด ปริมาณ และถูกเวลา ควรเลือกกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ให้หลากหลายและพอเพียง งดอาหารหวาน มัน เค็ม ดูแลน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะ ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ดังนั้นการที่แกนนำสุขภาพจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ เพื่อขยายแนวร่วมการดำสู่ภาคประชาชนได้ จำเป็นจะต้องมีความรู้ มีทักษะ และการให้คำแนะนำที่ถูกต้องรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการสร้างสุขภาพอีกด้วย

นายกบุญชูฯ กล่าวอีกว่า สำหรับการอบรมนี้ก็เพื่อต้องการให้แกนนำสุขภาพในตำบลอ้อมน้อย ทั้งหมดจำนวน 170 คน มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่แกนนำสุขภาพเทศบาลนครอ้อมน้อยให้มีศักยภาพในการ ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนั่นเอง

Related Articles