คปอ.ภาครัฐ คปอ.ภาคเอกชน ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ จากอธิบดีอัยการ ภาค 7

คปอ.ภาครัฐ คปอ.ภาคเอกชน ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ จากอธิบดีอัยการ ภาค 7

คปอ.ภาครัฐ คปอ.ภาคเอกชน ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ จากอธิบดีอัยการ ภาค 7

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คุณบุรินทร์ สหัสธารากุล คณะกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร (คปอ.ภาครัฐ) และประธานคณะกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร (คปอ.ภาคเอกชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ จากนายสุวิช ชูตระกูล อธิบดีอัยการ ภาค 7 ณ ห้องประชุมมหาชัย ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

#BURIN2022

Related Articles