พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน ปีบริหาร 2565 – 2566

พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน ปีบริหาร 2565 – 2566

พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน ปีบริหาร 2565 – 2566

 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. สโมสรโรตารีกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน ปีบริหาร 2565 – 2566 ณ ลานพระอนุสาวรีย์ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีนางละออ จินดา ผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2565 – 2566 เป็นประธานในพิธี ในการนี้ได้มีการกระทำพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด สักการะดวงพระวิญญาณ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ก่อนที่จะดำเนินการพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน ปีบริหาร 2565 – 2566 โดยมีผู้ว่าการภาคผ่านพ้น ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์, ผู้ว่าการภาครับเลือก ชัชวาลย์ เตละวนิช และผู้ว่าการภาคนอมินี จักรชัย วิสุทธากุล ร่วมในพิธีคล้องเหรียญนายกสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน ปีบริหาร 2565 – 2566 ให้แก่นายกันตภณ ตันติวัฒน์พานิช และ กล่าวชื่นชมผลงานของนายชวดล จักกายวรกร นายกผ่านพ้น จากนั้นสมาชิกสโมสรโรตารี ที่มาเข้าร่วมพิธีจะได้นำพวงมาลัยถวายสักการะ พลเอกพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ผู้ทรงรับเป็นนายกก่อตั้งสโมสรโรตารีคนแรกของประเทศไทย

 สำหรับสโมสรโรตารีในประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นจากนายเจมส์ ดับบลิว เดวิดสัน ได้ขอพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เพื่อกราบทูลถวายเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของโรตารีให้ทรงทราบโดยละเอียด อีกทั้งยังได้ขอให้พระองค์ประทานพระดำริในอันที่จะก่อตั้งสโมสรโรตารีแห่งแรกขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเสด็จในกรมฯ ทรงมีพระราชดำริเห็นชอบในอุดมการณ์ของโรตารี ดังนั้น สโมสรโรตารีแห่งแรกในประเทศไทย จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2473 (ค.ศ.1930) เรียกชื่อว่า “สโมสรโรตารีกรุงเทพ” มีสมาชิกก่อตั้งรวม 69 ท่าน ซึ่งมีสัญชาติต่างๆ อยู่ถึง 15 ชาติด้วยกัน การประชุมก่อตั้งได้จัดทำขึ้น ณ พระราชวังพญาไท โดยเสด็จในกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้ทรงรับเป็นนายกก่อตั้งสโมสร

Related Articles