๑ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  ยี่สิบแปด กรกฎาคม อุดมสวัสดิ์              ขอไตรรัตน์ เลิศล้ำ จำรัสศรี

 อวยพรชัย ทรงพระเกษม เปรมฤดี                 พระบารมี ปกเกล้า เหล่าประชา

ราษฎร์ภักดี น้อมกมล มงคลสวัสดิ์                 เจิดจรัส เฉลิมพระชนม พรรษา

    อัญเชิญทิพ เทพอวยพร จอมราชา                 เหล่าปวงข้า ขอน้อม ถวายพระพร

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

                                                           นายณรงค์  รักร้อย             ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

                                                           นายธีรพัฒน์   คัชมาตย์       รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร            

                                                           นายสุรศักดิ์  ผลยังส่ง          รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

                                                           พ.อ.ปิยะ  เกียรติอมรเวช      รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร

                                                           นางพรรณวิภา  ปิยัมปุตระ     หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

Related Articles