๒ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 ยี่สิบแปด กรกฎาคม อุดมสวัสดิ์               ขอไตรรัตน์ เลิศล้ำ จำรัสศรี

 อวยพรชัย ทรงพระเกษม เปรมฤดี                 พระบารมี ปกเกล้า เหล่าประชา

ราษฎร์ภักดี น้อมกมล มงคลสวัสดิ์                 เจิดจรัส เฉลิมพระชนม พรรษา

    อัญเชิญทิพ เทพอวยพร จอมราชา                 เหล่าปวงข้า ขอน้อม ถวายพระพร

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

                                          นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล    สมาชิกวุฒิสภา  ,  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร

                                   นายวันชัย  แสงสุขเอี่ยม    อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสาคร  ,  บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

                        นายกุลวัชร  หงษ์คู   ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ,  ประธานกรรมการบริหาร บริษัทแพนฟู้ด จำกัด

                ดร.สุนทร  วัฒนาพร   อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสาคร  ,  ประธานกิตติมศักดิ์ บจก. อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง

 

Related Articles