๑๓ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๓ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

                                                       ยี่สิบแปด กรกฎาคม อุดมสวัสดิ์            ขอไตรรัตน์ เลิศล้ำ จำรัสศรี

                                                  อวยพรชัย ทรงพระเกษม เปรมฤดี              พระบารมี ปกเกล้า เหล่าประชา

                                                  ราษฎร์ภักดี น้อมกมล มงคลสวัสดิ์              เจิดจรัส เฉลิมพระชนม พรรษา

                                                  อัญเชิญทิพ เทพอวยพร จอมราชา             เหล่าปวงข้า ขอน้อม ถวายพระพร

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

                                                 คุณทวี  คุณอำไพ  หาญไกรวิไลย์   และครอบครัว พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน   

                                                                                               บริษัทไทยรอแยล ฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

                                                        นายชาธิป  ตั้งกุลไพศาล       ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร

                                                                                               ประธานกรรมการบริษัทเฟล็กซ์โซ กราฟฟิก จำกัด

                                                           นายปรีชา  ศิริแสงอารำพี    ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร , ประธานบริหารตลาดทะเลไทย

                                                                                               บริษัท มหาชัยออโต้เซลล์ จำกัด

                                                           นายภูมิกร  มงคลมณีผล      เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร                

                                                                นายธนกร  สิริจุติกุล      ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles