๑๔ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๔ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

                                                         ดุจน้ำทิพย์ ชโลมสุข ทุกแหล่งหล้า       ดุจหยาดฟ้า ชโลมไทย ให้สมาน

                                                   มหาวชิราลงกรณ์ บวรกานต์                       เทพประทาน มาสถิต นิมิตชัย

                                                   พระเมตตา บารมี ปกครองราษฎร์                ทรงเปรื่องปราด ราชกิจ พิสิษฐ์สมัย

                                                   ทรงโอบเอื้อ เกื้อกูล ด้วยน้ำพระทัย             ราษฎร์อวยชัย ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

                                           

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

                                                         นางละมูล  ลือสุขประเสริฐ      ประธานกรรมการบริหาร รักชัย กรุ๊ป

                                                       นายอภิสิทธิ์  เตชะนิธิสวัสดิ์      ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

                                                                                                คณะผู้บริหาร และพนักงาน อนุสรณ์กรุ๊ป                      

                                                        นายสมชาย  วัฒนพรมงคล      ประธานกรรมการบริษัทวัฒนาธนสินทรัพย์ จำกัด

                                                        นายไพรวัลย์  ชำนินาวากุล      รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

                                                          นายบุรินทร์  สหัสธารากุล      กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด

                                                                                                 ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรสาคร

 

Related Articles