ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ รพ.สมุทรสาคร มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน 

ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ รพ.สมุทรสาคร มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน 

ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ รพ.สมุทรสาคร มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสันติ สุรเจริญชัยกุล ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โครงการ happiness for all ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน โดยมีผู้พิการที่เข้ารับมอบอุปกรณ์ จำนวน 5 ราย มีรายละเอียดดังนี้ 1. รถนั่งคนพิการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ชนิดปรับยืนได้ พร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ จำนวน 1 ราย 2. รถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองได้พร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ จำนวน 3 ราย 3. แขนเทียมจำนวน 1 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 257,850 บาท พร้อมกันนี้ได้ถ่ายภาพร่วมกัน ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร 

Related Articles