“ส.อ.ท.สมุทรสาคร – ธนาคารยูโอบี” ลงนาม MOU แบ่งปันความรู้และพัฒนาศักยภาพธุรกิจร่วมกัน

“ส.อ.ท.สมุทรสาคร – ธนาคารยูโอบี” ลงนาม MOU แบ่งปันความรู้และพัฒนาศักยภาพธุรกิจร่วมกัน

“ส.อ.ท.สมุทรสาคร – ธนาคารยูโอบี” ลงนาม MOU แบ่งปันความรู้และพัฒนาศักยภาพธุรกิจร่วมกัน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมสัตบรรณ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพลส แมเนจเม้นท์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์​ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ วาระปี 2565-2567 ครั้งที่ 4/2565 โดยมี คณะกรรมการ ที่ปรึกษาฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม  การประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุม เรื่องสืบเนื่องจากการประขุมครั้งที่แล้ว เรื่องเพื่อพิจารณา และเรื่องอื่นๆ ในการประชุมครั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการแบ่งปันความรู้ การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ประธานสภาอุตสาหกรรมฯได้รายงานความคืบหน้า การจัดงานสมุทรสาคร EXPO ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 พร้อมแจ้งเรื่องการจัดงานโครงการคลายเครียดเพื่อการกุศล การแสดงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เพลงฉ่อยจำอวดหน้าม่าน น้าโย่ง น้าพวง น้านงค์ และการแสดงมายากล จั๊กกลิ้งมายากลเดี่ยวร้อยลีลาฮาเกินร้อย ซึ่งมีกำหนดจัดในวันที่ 16 ก.ย.65 ณ ห้องประชุมตลาดทะเลไทย สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ฯ เป็นการจัดขึ้นหลังจากเลื่อนจัดในช่วงสถานการณ์โควิด-19

Related Articles