อบจ.สค.ฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟ

อบจ.สค.ฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟ

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร กิจกรรม “ฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง พร้อมกันนี้ยังฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

administrator

Related Articles