สมุทรสาครปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 2 ล้านตัว ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

สมุทรสาครปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 2 ล้านตัว ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

สมุทรสาครปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 2 ล้านตัว ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 2 ล้านตัว เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ที่บริเวณชายฝั่งทะเล สะพานแดง ตําบลพันท้ายนรสิงห์ อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

สำหรับ กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และภาคเอกชน ในจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในวันนี้ได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จํานวนทั้งสิ้น 2,030,000 ตัว ได้แก่ พันธุ์กุ้งกุลาดํา จํานวน 2,000,000 ตัว และพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 30,000 ตัว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ต่อไป

Related Articles