สมุทรสาครจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

สมุทรสาครจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

สมุทรสาครจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ในเวลา 07.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรมและทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พร้อมกรวดน้ำรับพร

จากนั้น เวลา 07.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำข้าราชการ พนักงานราชการ ส่วนราชการ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงแก่ประชาชนและประเทศชาติ สืบไป

ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 71 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 

Related Articles