อบจ.สค. ร่วมกับ ประมงจังหวัด ปล่อยพันธุ์ปูม้า 10,000 ตัว

อบจ.สค. ร่วมกับ ประมงจังหวัด ปล่อยพันธุ์ปูม้า 10,000 ตัว

อบจ.สค. ร่วมกับ ประมงจังหวัด ปล่อยพันธุ์ปูม้า 10,000 ตัว

วันที่ 4 ส.ค.65 เวลาประมาณ 8.00 น. ที่บริเวณชายทะเล ม.2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ​์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายอำนาจ หนูทอง ประจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย รองนายก อบจ.สมุทรสาคร สมาชิก อบจ.สมุทรสาคร เครือข่ายประมงพื้นบ้าน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยพันธุ์ปูม้าจำนวน 10,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

สำหรับปูม้าที่นำมาปล่อยในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมง ซึ่งเป็นปูม้าที่มีอายุประมาณ 1 เดือน มีความสมบูรณ์แข็งแรง สามารถมีชีวิตอยู่รอดในระบบนิเวศตามธรรมชาติ การปล่อยปูม้าในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำวัยอ่อน ให้เติบโตเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติของชาวบ้านในพื้นที่ และยังทำให้เกิดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของปูม้า ในอนาคตอีกด้วย

Related Articles