สมุทรสาครปล่อยปลาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง

สมุทรสาครปล่อยปลาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง

สมุทรสาครปล่อยปลาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม มี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีฟ้า เข้าร่วมกิจกรรม ณ คลองดำเนินสะดวก หน้าโรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก (กิมลี้มณีฉาย) หมู่ที่ 3 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

โดยทางจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ต่างมีความปลาบปลื้ม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้น เพื่อฝึกอาชีพให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป และโครงการที่เป็นแหล่งในการสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่ เพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น โครงการปลาร้องไห้ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพงจังหวัดเพชรบุรี โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โครงการก่อสร้างฝายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อร่วมกันบูรณาการในการรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและส่งเสริมอาชีพการประมง

จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานราชการในจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และปลายี่สก รวมทั้งสิ้น 500,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 รวมทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นตลอดจนเป็นแหล่งอาหารให้ประชาชน ต่อไป

Related Articles