4/08/2019 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดพิธิทิ้งกระจาดปี 62 มูลค่าเกือบ 14 ล้านบาท

4/08/2019 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดพิธิทิ้งกระจาดปี 62 มูลค่าเกือบ 14 ล้านบาท

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 ขึ้น โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ ณ สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ภายใต้การนำของนายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธาน กรรมการและเลขาธิการฯ มีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ตลอดจนคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีจำนวนมาก โดยในปี 2562 นี้ ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำปลา ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำพริก มามอบให้แก่ผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในตำบลใกล้เคียงรอบสุสานมูลนิธิฯ ถึง 5,000 ชุดด้วยกัน

คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการฯ เปิดเผยว่า ประเพณีทิ้งกระจาด ถือได้ว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยมูลนิธิฯ ได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาทุกปีเป็นเวลาช้านานกว่า 109 ปี และคาดว่าจะเป็นมูลนิธิแห่งแรกที่จัดงานทิ้งกระจาดอย่างเป็นทางการและเป็นกิจจะลักษณะ เพราะถือว่าเป็นประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งที่เป็นญาติและไม่เป็นญาติ พร้อมกับทำทานให้แก่ผู้ยากไร้ รวมทั้งมอบให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้พัฒนาการแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้ ให้เข้ากับการใช้งานในแต่ละยุคแต่ละสมัย เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุในการบรรจุสิ่งของที่มูลนิธิฯ ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นถุงผ้า เพื่อลดการใช้พลาสติก อันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งให้ผู้รับได้นำไปใช้ประโยชน์ในระยะยาวต่อไป โดยในปี 2562 นี้ มูลนิธิฯ กำหนดแจกเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ 1.สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร , 2. คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 และ 3.ที่ทำการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ซึ่งในแต่ละปี แต่ละแห่งจะมีผู้ยากไร้จากหลากหลายแห่งทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด มารอรับเครื่องอุปโภค บริโภคกันอย่างเนืองแน่น สำหรับมูลค่าการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดในปีนี้ เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 13,950,000 บาท (สิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท)

คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า ตลอดระยะเวลากว่า 109 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ช่วยกันบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ ตลอดมา ทำให้มูลนิธิฯ สามารถขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนาเท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ต่อไป ดังคำขวัญมูลนิธิฯ ที่ว่า “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”

โดยการแจกสิ่งของนั้น ทางมูลนิธิฯ ก็จะให้ผู้พิการ เด็กและผู้สูงอายุเข้ารับก่อน โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและช่วยถือสิ่งของให้ จากนั้นจึงจะให้ผู้ยากไร้ทั่วไปที่มีร่างกายปกติเข้ารับ ซึ่งทุกคนก็จะต้องมีบัตรคิวที่ทางมูลนิธิฯ แจกให้

 

administrator

Related Articles