5/08/2019 ประชุมสภา อบจ. สมุทรสาคร

5/08/2019 ประชุมสภา อบจ. สมุทรสาคร
นายสมสัก รอดทยอย ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานการ สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย อบจ.สมุทรสาคร ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สมุทรสาคร ชั้น 5  
administrator

Related Articles