5/08/2019 ประชุมสภา อบจ. สมุทรสาคร

5/08/2019 ประชุมสภา อบจ. สมุทรสาคร
Spread the love
นายสมสัก รอดทยอย ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานการ สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย อบจ.สมุทรสาคร ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สมุทรสาคร ชั้น 5  
administrator

Related Articles