6/08/2019 ตำบลท่าจีนได้รับการคัดเลือกเป็นตำบลจัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบ

6/08/2019 ตำบลท่าจีนได้รับการคัดเลือกเป็นตำบลจัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบ

ดร.รังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะตำบลท่าจีน ได้รับการคัดเลือกเป็นตำบลจัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2562 และรับเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายตำบลจัดการคุณภาพชีวิตจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2562

administrator

Related Articles