อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “เลือกที่ใช่ เรียนที่ชอบ” พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “เลือกที่ใช่ เรียนที่ชอบ” พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
Spread the love

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “เลือกที่ใช่ เรียนที่ชอบ” พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เลือกที่ใช่ เรียนที่ชอบ” รุ่นที่ 1 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายประสิทธิ์ จุ่นขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กรรมการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า อบจ.สมุทรสาคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนด้านพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา จึงได้ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีการเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนและมีทัศนคติที่กว้างไกลในการใช้ชีวิต สร้างทางเลือกและโอกาสในทางการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพที่มั่นคงทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศสืบต่อไปในอนาคต

การจัดกิจกรรม  “เลือกที่ใช่ เรียนที่ชอบ”  ผู้ดำเนินกิจกรรมมีการจัดกลุ่มละลายพฤติกรรม มีการบรรยายความรู้ในหัวข้อเรื่อง การวางแผนกำหนดเป้าหมายในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย , My Way เส้นทางที่ฉันเลือก , การสร้างตัวตนผ่าน Portfolio พิชิตมหาวิทยาลัยในฝัน และการสรุปกิจกรรม “Port Navigation เลือกที่ใช่ เรียนที่ชอบ” ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจ และร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน

Related Articles