สมุทรสาครจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ตอน ปั่นเที่ยวเมือง…สาครบุรี

สมุทรสาครจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ตอน ปั่นเที่ยวเมือง…สาครบุรี
Spread the love
สมุทรสาครจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ตอน ปั่นเที่ยวเมือง…สาครบุรี
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายอาวุธ วิเชียรฉาย ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตอน ปั่นเที่ยวเมือง…สาครบุรี โดยมี นางพรรณพิมล ฉายาจิตชัยวัศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร นางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ดร.กชนิภา อินทสุวรรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งมีนักปั่นจักรยาน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณศาลพ่อพันท้ายนรสิงห์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร 
สำหรับ กิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตอน ปั่นเที่ยวเมือง…สาครบุรี จะปั่นจักรยานผ่านเส้นท่องเที่ยวที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อาทิ ศาลเจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์, จัดชมโลมาสะพานแดง, วังกุ้ง หอย ปู ปลาของชาวบ้าน, วิถีประมงพื้นบ้าน, นาเกลือ เป็นต้น ซึ่งการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดสมุทรสาครที่จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับพื้นที่ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร ให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักเกิดการบอกต่อนํามาซึ่งรายได้ด้านการท่องเที่ยวและเป็นการสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับจังหวัดสมุทรสาคร ต่อไป

Related Articles