14/08/2019 ผู้ว่าฯ สมุทรสาครลงพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนรับฟังปัญหา

14/08/2019 ผู้ว่าฯ สมุทรสาครลงพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนรับฟังปัญหา

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำส่วนราชการ ลงพื้นที่ ตำบลหลักสอง ตำบลเจ็ดริ้ว ตำบลเกษตรพัฒนา และตำบลคลองตัน ในเขตอำเภอบ้านแพ้ว เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน รับฟังปัญหา และเยี่ยมให้กำลังในการทำงาน โดยในแต่ละพื้นที่ก็มีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ทางตนเองมีนโยบายที่จะลงพื้นที่ให้ครบทั้ง 40 ตำบล ใน 3 อำเภอของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยน รับฟังปัญหา เยี่ยมให้กำลังในการทำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครไปด้วยกัน และขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะได้ลงไปชมบ้านดินที่วัดกระโจมทอง ซึ่งภายในมีการปั้นดินเป็นพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า จากนั้นได้เดินทางไปที่ศูนย์เรียนรู้การปักสไบมอญ ที่โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว สไบมอญของชุมชนเจ็ดริ้วมีการใช้มาเป็นระยะเวลานาน สาวมอญทุกบ้านจะต้องมีสไบไปวัดไปวากัน ซึ่งโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วก็ตั้งอยู่ในชุมชนคนไทยรามัญ สไบมอญเจ็ดริ้ว เป็นการออกแบบที่ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบดั่งเดิมของสไบมอญ เน้นลวดลายที่คงไว้ของเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทยรามัญ ลายที่ใช้ในการปักสไบเป็นลายล้อมเดือน (คล้ายเครื่องหมายดอกจัน) และมีลายดอกมะเขือ (รูปดอกไม้ 5 กลีบ) ซึ่งทางโรงเรียนได้สอนให้นักเรียนเพื่อสืบทอดการปักสไบมอญให้คงอยู่ต่อไป หลังจากนั้นได้เดินทางไปที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เพื่อดูสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนนักศึกษาคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมา อาทิ รถไฟฟ้าสามล้ออเนกประสงค์ชาร์จอัตโนมัติ ซึ่งบรรทุกได้ 150 กิโล และเดินทางไปเยี่ยมพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ อีกด้วย

administrator

Related Articles