26/08/2019 เปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม

26/08/2019 เปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมการฝึกอบรมที่ห้องประชุม(401)ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับการบรรยายธรรมจากพระมหาสมปอง ตาลปุตโต และคณะ รวม 3 รูป ในหัวข้อ “คุณธรรมในการทำงาน” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

 

administrator

Related Articles