ประชาชนจิตอาสาจังหวัดสมุทรสาคร ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประชาชนจิตอาสาจังหวัดสมุทรสาคร ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประชาชนจิตอาสาจังหวัดสมุทรสาคร ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา10.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ นำประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่าร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และนำกล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมกัน 3 ครั้ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

จากนั้นนำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตาสา ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ช่วยกันปรับปรุง พัฒนา ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตกแต่งกิ่งไม้ ในสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มความร่มเงา เพิ่มออกซิเจนให้กับประชาชนที่มาออกกำลังกาย ด้วย

Related Articles