10/09/2019 พิจารณาโครงการการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

10/09/2019 พิจารณาโครงการการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ.สคร.) ซึ่งมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายวุฒิพงศ์ ศุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมการประชุม ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยร่วมกันด้วย ณ ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

 

administrator

Related Articles