สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 24  สิงหาคม 2566  นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองปีกนก หมู่ที่ 4  ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ  จ.สมุทรสาคร โดยมีนายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายเอกชัย เฮ้งบริบูรณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแพ้ว นายสุทัศน์ ตระกูลบางคล้า ประธานเครือข่ายสภาวัฒนธรรมฯ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม และคณะครู นักเรียน ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ได้มาร่วมในพิธี

เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมายุครบ 71 พรรษา และในวันที่ 12  สิงหาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุครบ 91 พรรษา ทั้งสองพระองค์ทรงทำคุณูปการ แก่พสกนิกรชาวไทยหลายประการ และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ในการนี้สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น จึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ ตลอดทั้งชุมชน และโรงเรียน จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ในการรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมความรัก ความสามัคคีและความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ และสร้างการมีส่วนร่วมพฤติกรรมนิยมไทยให้เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมขึ้น

Related Articles