กธจ.สมุทรสาคร ประชุม – ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าตามโครงการ/แผนงานพัฒนาจังหวัด พร้อมกำชับให้ได้มาตรฐานและเสร็จทันตามสัญญา

กธจ.สมุทรสาคร ประชุม – ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าตามโครงการ/แผนงานพัฒนาจังหวัด พร้อมกำชับให้ได้มาตรฐานและเสร็จทันตามสัญญา

กธจ.สมุทรสาคร ประชุม – ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าตามโครงการ/แผนงานพัฒนาจังหวัด พร้อมกำชับให้ได้มาตรฐานและเสร็จทันตามสัญญา

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร (นอกรอบ) และลงพื้นที่ตรวจติดตามการทำงานของผู้รับเหมาที่กำลังดำเนินการก่อสร้างและที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมี กรรมการ ที่ปรึกษาธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ฯ

โดยนายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกรรมการ ที่ปรึกษาธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัด ที่แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร รับผิดชอบ ได้แก่ โครงการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน โดยการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านชายทะเลกาหลง อำเภอเมืองฯ ซึ่งจะติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่า LED สูง 7 เมตร จำนวน 52 ต้น ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+500 ระยะทางรวม 1.500 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาเจ้าของพื้นที่รายหนึ่งไม่ยินยอมให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจา จากนั้น คณะได้ไปตรวจความก้าวหน้าฯ ต่อที่การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่า LED สูง 9 เมตร จำนวน 37 ต้น ถนนสายหมู่ที่ 9 บ้านศรีพิพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว ช่วงกม.ที่ 2+225 ถึง 3+325 ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร และการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่า LED สูง 9 เมตร จำนวน 126 ต้น ถนนสายหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพ้ว ถึง หมู่ที่ 2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว ช่วงกม.ที่ 1+600 ถึง 5+355 ระยะทาง 3.755 กิโลเมตร ซึ่งทั้ง 2 แห่งดำเนินการแล้วเสร็จ

จากนั้น คณะ กธจ.สมุทรสาคร ได้ไปดูการทำงานของผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงถนนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านสวนส้ม (ดำเนินสะดวก) ตำบลสวนส้ม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 1,153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,612 ตารางเมตร ซึ่ง อบต.สวนส้ม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ระยะเวลาการดำเนินงานเริ่มวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ถึง 2 พฤศจิกายน 2566 (จำนวน 120 วัน) ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการถึงขั้นตอนการรื้อพื้นคอนกรีตเก่าออกพร้อมขนทิ้ง ซึ่งพบว่าล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ ซึ่งทาง กธจ.สมุทรสาคร ได้กำชับให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการให้ได้มาตรฐานและให้เสร็จทันตามกรอบระยะเวลาที่สัญญากำหนด ต่อไป

Related Articles