โยธาธิการและผังเมืองสมุทรสาคร เตรียมดำเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดินแปลงใหม่ โครงการผังเมืองสาย ง 13 และพัฒนาโครงการให้สมบูรณ์แบบ

โยธาธิการและผังเมืองสมุทรสาคร เตรียมดำเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดินแปลงใหม่ โครงการผังเมืองสาย ง 13 และพัฒนาโครงการให้สมบูรณ์แบบ

โยธาธิการและผังเมืองสมุทรสาคร เตรียมดำเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดินแปลงใหม่ โครงการผังเมืองสาย ง 13 และพัฒนาโครงการให้สมบูรณ์แบบ

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายไพวัลย์ ชำนินาวากุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ด้วยจังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครได้จัดทำ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฟากถนนโครงการสาย ง 13 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร และได้ดำเนินการก่อสร้างถนนโครงการผังเมืองสาย ง 13 และถนนสายรอง พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค ภายในโครงการแล้วเสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดินแปลงใหม่ ตามแผนผังแสดงแปลงที่ดินใหม่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสองพากถนนโครงการสาย ง 13 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร

Related Articles