สมุทรสาคร เปิดงาน “Sakhon Seafood Festival” กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว

สมุทรสาคร เปิดงาน “Sakhon Seafood Festival” กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว

สมุทรสาคร เปิดงาน “Sakhon Seafood Festival” กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. นายกองเอก อาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารทะเล “Sakhon Seafood Festival”  โดยมี นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมงาน  ที่บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

นายกองเอก อาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งด้านการประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง เกษตรกรรม ไปจนถึงด้านการท่องเที่ยว และมีที่ตั้งเหมาะกับการลงทุนของภาคธุรกิจ มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยและโอกาสที่จะทำให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นศูนย์กลางการผลิตและการจำหน่ายสินค้าในภูมิภาค อีกทั้งยังมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางอาหารทะเล ระดับโลก หรือ World-class Hub of Seafood รวมถึงมีตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การจัดงานเทศกาลอาหารทะเล “Sakhon Seafood Festival” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2566 ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร   โดยภายในงานมีการจำหน่ายอาหารทะเลสดและแปรรูป  อาหารปิ้งย่าง รวมร้านอร่อยของจังหวัดกว่า 50 ร้านค้า

สำหรับไฮไลท์ พิธีเปิดงานฯ เป็น การสาธิตการทำเมนู ต้มยำปลาทูโบราณ ซึ่งเป็น 1 จังหวัด 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่น ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The lost Test” ประจำปี 2566        

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่แสดงถึงศักยภาพอาหารทะเลของจังหวัดสมุทรสาคร และเชื่อมโยงกับการเป็นศูนย์กลางอาหารทะเล (Hub of Seafood) เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy) ซึ่งจะสามารถดึงรายได้จากการท่องเที่ย ช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจ  กระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนภายในจังหวัดสมุทรสาครให้มากยิ่งขึ้น

Related Articles