สมุทรสาครจัดงานตลาดอาหารปลอดภัย ร่วมกับ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

สมุทรสาครจัดงานตลาดอาหารปลอดภัย ร่วมกับ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

สมุทรสาครจัดงานตลาดอาหารปลอดภัย ร่วมกับ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 12.30 น. ที่บริเวณหน้าอำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นายกองเอก อาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัด นางลักขณา วงษ์พาณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายเอนก ชื่นอารม เกษตรจังหวัด นางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด ดร.พรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมเยี่ยมชม และให้กำลังใจผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าตลาดนัดอาหารปลอดภัย โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัยและตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

สำหรับ การจัดงานตลาดนัดอาหารปลอดภัย ตามโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย ซึ่งได้ร่วมกับตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จัดตั้งแต่วันที่ 6-8 กันยาย 2566 ที่บริเวณหน้าอำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีร้านค้าจากลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาสลิดเกษตรพัฒนา กลุ่มวิสาหกิจบ้านคลองสำโรง กลุ่มวิสาหกิจอาหารทะเลแปรรูปบ้านชายทะเลรางจันทร์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการเกษตร กลุ่มวิสาหกิจบ้านกลางคลองตาปลั่ง กลุ่มวิสาหกิจบ้านกระซ้าขาว กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดี กลุ่มเรือประมงจำลอง บางหญ้าแพรก สินค้าโอทอป สินค้าท้องถิ่น ผัก ผลไม้จากพี่น้องเกษตรกร มาจำหน่ายภายในงานกว่า 150 ร้านค้า ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด พัฒนา ต่อยอด พร้อมเชื่อมโยงการค้า เพื่อเพิ่มรายได้ ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้าโอทอป สินค้าทางการเกษตร และเป็นการบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต่อไป

Related Articles