ผู้นำชุมชนบางโทรัด ใช้งบส่วนตัวซ่อมอุปกรณ์เสียงตามสายให้ได้ใช้ประโยชน์ในหมู่บ้าน

ผู้นำชุมชนบางโทรัด ใช้งบส่วนตัวซ่อมอุปกรณ์เสียงตามสายให้ได้ใช้ประโยชน์ในหมู่บ้าน

ผู้นำชุมชนบางโทรัด ใช้งบส่วนตัวซ่อมอุปกรณ์เสียงตามสายให้ได้ใช้ประโยชน์ในหมู่บ้าน

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายทนงศักดิ์ ธีรรังสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด  พร้อมด้วย นายนิติธร ธีรรังสี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด และผู้นำชุมชน หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด กำลังช่อมอุปกรณ์เสียงตามสายของหมู่บ้าน โดยมีผู้ช่วยแสวงเป็นคนซ่อมให้โดยไม่มีค่าแรง ทำให้ด้วยใจ ทำเพื่อประโยชน์ของหมู่บ้าน  งานนี้ไม่มีงบประมาณ ผู้นำท้องถิ่นใช้งบส่วนตัวเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสายอีก 3 ม้วน เพิ่มลำโพงอีก 2 ดอก ซึ่งใช้งบประมาณส่วนตัวหลายพันบาท ในการช่วยแก้ปัญหา และดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน

Related Articles