เปิดแล้ว!! ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ Samut Sakhon Aquarium เข้าชมฟรี ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ

เปิดแล้ว!! ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ Samut Sakhon Aquarium เข้าชมฟรี ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ

เปิดแล้ว!! ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ Samut Sakhon Aquarium เข้าชมฟรี ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.39 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร ประมงจังหวัดสมุทรสาคร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำา ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะครู นักเรียน และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิด

สำหรับ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร (Samut Sakhon Aquarium) ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ในพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ 2552 โดยใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ก่อศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2553 ก่อสร้างที่จอดรถ ถนน ระบบไฟฟ้า ประปา ปีงปบระมาณ 2555 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างรูปปั้นวาฬบรูด้า สูง 17 เมตร และปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาครและสำนักงานประมงจังหวัด และเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปลายปี 2554 รวมเป็นงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ก่อศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งสิ้น 97,082,200 บาท โดยระยะแรกเปิดให้เข้าชมฟรี และปิดให้เข้าชมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ต่อมาจังหวัดสมุทรสาครได้จัดสรรงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร (Samut Sakhon Aquarium) โดยได้ดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯ งานบ่อพ่อแม่พันธุ์ งานบ่อเต่าและระบบกรองน้ำ งานปรับปรุงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ งานอาคารอเนกประสงค์ งานปรับปรุงลานจอดรถหน้าศูนย์ฯ งานขุดลอกบ่อเก็บน้ำ ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบของศูนย์ฯ

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร แห่งนี้ จะเปิดให้เข้าชมฟรี เวลา 10.00 น. – 17.00 น. หยุดทุกวันพุธ ไฮไลท์คือ อุโมงค์ปลา มีการจัดแสดงสัตว์น้ำในตู้กว่า 100 ชนิด เช่น ฉลามกบ, ปลาไหลมอเรย์, ปลาตะกรับลายบั้ง, ปลาผีเสื้อนกกระจิบ, กระเบนทองจุดฟ้า, ปลาเก๋า , กะพงแดง, ปลาช่อนทะเล, ปลาการ์ตูนหลากหลายสายพันธุ์, ปลาสิงคโปร์แองเจิ้ล, ปลาบู่หน้าผี, ปลาหมอส้ม, ปลาใบมีดโกง บ่อพ่อแม่พันธุ์ และบ่อเต่า จุดถ่ายรูป รูปปั้นวาฬบรูด้า สูง 17 เมตร มีรูปปั้นปลานีโม่รายล้อม ถือเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมน้ำด้านหน้ารอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ จะเป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์สัตว์น้ำอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมต่อ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นจังหวัดสมุทรสาคร เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และนํารายได้จากการท่องเที่ยวสู่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ต่อไป

Related Articles