ความดีที่ไม่สิ้นสุดคือการบริจาคอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ

ความดีที่ไม่สิ้นสุดคือการบริจาคอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566
คุณดุจดาว ปราบรัตน์ อายุ 48 ปี เสียชีวิต เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
ครอบครัวยินดีบริจาคดวงตา
นายแพทย์ธนพัฒน์ พวงเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์รับบริจาคดวงตา สภากาชาดไทย
เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ มอบเกียรติบัตรและพวงหรีด แด่ ครอบครัว คุณดุจดาว ปราบรัตน์
ขออนุโมทนาบุญต่อผู้บริจาคและครอบครัวกับบุญอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

Related Articles