จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันนี้ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566  โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่อาณาประชาราษฎร์ตลอดรัชสมัยของพระองค์ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการทำความสะอาด เก็บกวาดขยะและตัดแต่งกิ่งไม้ ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles