ชมรมกีฬา เตรียมตัวชิงชัยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดเลือกตัวแทนภาค 1 “นครนายกเกมส์”

ชมรมกีฬา เตรียมตัวชิงชัยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดเลือกตัวแทนภาค 1 “นครนายกเกมส์”

ชมรมกีฬา เตรียมตัวชิงชัยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดเลือกตัวแทนภาค 1 “นครนายกเกมส์”

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ อักษรทับเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมชมรมกีฬา ครั้งที่ 9/2566 โดยมีประธานชมรม เลขานุการชมรม และผู้แทนจากชมรมต่างๆ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุม การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร  สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวาระที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่อง กิจกรรมและการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ อาทิ การจัดการแข่งขันเดินวิ่งไนท์รัน ในงานมหกรรมการออกกำลังกาย ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2566 การเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ 2567) รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จ.นครนายก “นครนายกเกมส์” ให้นักกีฬายื่นเอกสารเตรียมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันภายใน 31 ต.ค.66 นี้ สรุปผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ 2566) กาญจนบุรีเกมส์ จังหวัดสมุทรสาคร คว้าเหรียญทอง 24 เหรียญเหรียญเงิน 19 เหรียญ และเหรียญทองแดง 34 เหรียญได้ลำดับที่ 8 ของประเทศ ซึ่งทางสมาคม กีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ก็จะได้ดำเนินการกำหนดจัดขบวนแห่งานวันเกียรติยศนักกีฬา “เกียรติยศและความภาคภูมิใจมอบให้ชาวสมุทรสาคร” พร้อมมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาต่อไป

Related Articles