นายก อบจ.สค. จับมือ นายก ทต.สวนหลวง ลงพื้นที่สำรวจถนนซอยศรทองแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง

นายก อบจ.สค. จับมือ นายก ทต.สวนหลวง ลงพื้นที่สำรวจถนนซอยศรทองแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง

นายก อบจ.สค. จับมือ นายก ทต.สวนหลวง ลงพื้นที่สำรวจถนนซอยศรทองแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร และนายสมประสงค์ เรืองศรี นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสวนหลวง ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชน ถนนซอยศรทอง เนื่องจากมีปัญหาน้ำท่วมขัง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.สมุทรสาคร ที่จะสร้างถนน คสล. พร้อมยกระดับและวางท่อรางวี ตลอดแนวความยาว 500 เมตร ในงบประมาณปี 2567 นี้

Related Articles