รมว.เกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สมุทรสาครรับฟังปัญหาจากเกษตรกรด้านประมง พืชสวน เพื่อแก้ปัญหารอบด้าน

รมว.เกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สมุทรสาครรับฟังปัญหาจากเกษตรกรด้านประมง พืชสวน เพื่อแก้ปัญหารอบด้าน

รมว.เกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สมุทรสาครรับฟังปัญหาจากเกษตรกรด้านประมง พืชสวน เพื่อแก้ปัญหารอบด้าน

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยลงพื้นที่ไปที่บริเวณ บ่อปลากะพง ของนายเฉลิมพล เกิดปั้น (ผู้ใหญ่อ๋อย) หมู่ 5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรต้านต่าง ๆ จากกลุ่มเกษตรกรทำประมงพัฒนาเกษตรพอเพียง 49 สมาคมผู้เลี้ยงปลาทะเลไทย กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มเกษตรกุ้งขาวแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทำประมงพัฒนาเกษตรพอเพียง 49 กลุ่มเกษตรชาวสวนผลไม้ กล้วยไม้ อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน กลุ่มวิสาหกิจบ้านนาโคก นาเกลือสัมพันธ์ กลุ่มอาชีพผู้ทำนาเกลือตำบลนาโคก สหกรณ์นาเกลือสมุทรสาคร จำกัด กลุ่มวิสาหกิจชุมซนสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม กลุ่มเกษตรกรนาเกลือตำบลบ้านบ่อ และกลุ่มเกษตรกรนาเกลือตำบลกาหลง

จากนั้น ในเวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปที่ห้องประชุมตลาดทะเลไทย เพื่อพบปะกลุ่มเกษตรกรและบางหญ้าแพรก ตำบลโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลบางกระเจ้า กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเลตำบลบางกระเจ้าตำบลกาหลง ตำบลนาโคก ตำบลโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ สภาเกษตรกร จังหวัดสมุทรสาคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย จำกัด บริษัท มหาชัยร่วมใจพัฒนา จำกัด (ตลาดทะเลไทย) ชมรมผู้ค้ากุ้งจังหวัดสมุทรสาคร หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ชมรมผู้ค้าปลา จังหวัดสมุทรสาคร และสมาคมประมงภาคกลางทั้งหมด

ทั้งนี้ การลงพื้นที่การตรวจราชการและติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และคณะ เพื่อรับฟังปัญหาจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน พร้อมทั้งให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา ต่อไป

Related Articles