พี่น้องชาวพม่าทำบุญทอดผ้าป่า กว่า 1 แสนบาท ณ วัดคลองซื่อ นำไปใช้ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

พี่น้องชาวพม่าทำบุญทอดผ้าป่า กว่า 1 แสนบาท ณ วัดคลองซื่อ นำไปใช้ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

พี่น้องชาวพม่าทำบุญทอดผ้าป่า กว่า 1 แสนบาท ณ วัดคลองซื่อ นำไปใช้ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ที่ วัดคลองชื่อ ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร  นายทนงศักดิ์ ธีรรังสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นตำบลบางโทรัด ได้รับเชิญจากพี่น้องชาวพม่าที่อยู่ในพื้นที่ให้มาร่วมงานบุญ ซึ่งพี่น้องชาวพม่าได้ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าเป็นปีแรก คนละเล็กคนละน้อยร่วมบุญกันมารวมเป็นเงิน 110,000 บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) เพื่อนำมาถวายให้กับวัดคลองซื่อได้นำไปใช้ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป

Related Articles